Jesteśmy jednostką ogólnouczelnianą Politechniki Gdańskiej, powołaną do zarządzania wynikami prac badawczych prowadzonych w Uczelni, realizacji współpracy z otoczeniem gospodarczym oraz wspierania przedsiębiorczości akademickiej.

Zapraszamy do kontaktu!

Aktualności

Usługi Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG dla Naukowców

Dla naukowców

Usługi Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG dla Biznesu

Dla biznesu

Katalog ofert wynalazków Politechniki Gdańskiej

Oferty wynalazków

Projekty prowadzone przez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG

Projekty

Laboratoria i warsztaty ProtoLab na Politechnice Gdańskiej

ProtoLab


Molybdenum Startup School

Gdańsk Tech Startup School

logo Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii

PACTT