Komercjalizacja wyników badań naukowych to jeden z trzech podstawowych filarów działalności Politechniki Gdańskiej. Dzięki niej nie tylko pozyskujemy dodatkowe zasoby na realizację projektów badawczych, ale także poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań do gospodarki, jako Uczelnia, mamy realny wpływ na poprawę jakości życia i wzrost innowacyjności polskiej gospodarki.

Centrum Transferu Technologii to zespół osób, który wspiera pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej w procesie dostosowania rozwiązań naukowych do oczekiwań i potrzeb biznesu, jak również wdrażania i komercjalizacji innowacji opartych o wyniki badań naukowych.

Zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty Centrum i kontaktu z Nami!

usługi doradcze Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG

Usługi doradcze

Komercjalizacja wyników badań na Politechnice Gdańskiej

Komercjalizacja wyników badań

Projekty realizowane przez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG

Projekty

Współpraca Politechniki Gdańskiej z przemysłem

Współpraca z przemysłem

Dokumenty do pobrania od Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG

Dokumenty do pobrania