Otwarty nabór wniosków do Programu Titanium | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-01-02

Otwarty nabór wniosków do Programu Titanium

Program Titanium
Zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów Politechniki Gdańskiej do składania wniosków o dofinansowanie z Programu Titanium, na pokrycie kosztów działań zmierzających do uzyskania lub rozszerzenia międzynarodowej ochrony prawnej wynalazku. Aktualny nabór wniosków trwa do 31 stycznia 2023 do godz.12.

Głównym celem Programu Titanium jest wsparcie projektów wynalazczych, które powstały na Politechnice Gdańskiej i mają wysokie prawdopodobieństwo wdrożenia na rynkach międzynarodowych. Do Programu mogą być zgłoszone projekty wynalazcze, co do których Uczelnia posiada w całości lub w części prawa majątkowe oraz nie ma ograniczeń w zakresie ich komercyjnego zastosowania.

Koszty kwalifikowane projektu Titanium obejmują:
  1. koszty badań patentowych (analizy stanu techniki),
  2. koszty opracowania dokumentacji zgłoszenia wynalazków w procedurze międzynarodowej PCT lub w procedurze europejskiej,
  3. koszty tłumaczenia dokumentacji zgłoszeniowej,
  4. koszty opłat urzędowych za zgłoszenie.

Więcej szczegółów na temat Titanium znajdą Państwo na stronie programu.

Jak aplikować?

Wnioski należy składać w wersji elektronicznej na adres: titanium@pg.edu.pl oraz w wersji papierowej do Centrum Transferu Technologii.

Do pobrania: Wzór wniosku

26 wyświetleń