Nabór wniosków w programie Titanium | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-10-26

Nabór wniosków w programie Titanium

Nabór do programu Titanium (październik/listopad 2023 r.)
Zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów Politechniki Gdańskiej do składania wniosków o dofinansowanie kosztów działań zmierzających do uzyskania lub rozszerzenia międzynarodowej ochrony prawnej wynalazku w programie Titanium do 6 listopada.

Głównym celem Programu Titanium jest wsparcie projektów wynalazczych, które powstały na Politechnice Gdańskiej i mają wysokie prawdopodobieństwo wdrożenia na rynkach międzynarodowych. Do Programu mogą być zgłoszone projekty wynalazcze, co do których Uczelnia posiada w całości lub w części prawa majątkowe oraz nie ma ograniczeń w zakresie ich komercyjnego zastosowania.

Koszty kwalifikowane projektu Titanium 
  1. koszty badań patentowych (analizy stanu techniki),
  2. koszty opracowania dokumentacji zgłoszenia wynalazków w procedurze międzynarodowej PCT, w procedurze europejskiej lub procedurze krajowej,
  3. koszty tłumaczenia dokumentacji zgłoszeniowej,
  4. koszty opłat urzędowych za zgłoszenie.

Więcej informacji formalnych na temat programu  

Jak aplikować do Titanium

Do 6 listopada 2023 r. włącznie wnioski należy składać jedynie w formie elektronicznej przez system MojaPG* w Module Granty

*tutaj można zapoznać się z instrukcją przygotowania wniosku
 

Aktualny regulamin programu Titanium

8 wyświetleń