Porozumienie o współpracy z polskim oddziałem grupy Carrier | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-03-15

Porozumienie o współpracy z polskim oddziałem grupy Carrier

Podpisano porozumienie o współpracy między Politechniką Gdańską i polskim oddziałem grupy Carrier - spółka Carrier Fire&Security
Politechnika Gdańska podpisała porozumienie o współpracy ze spółką Carrier Fire & Security Polska, która jest częścią globalnej grupy Carrier; umowa otwiera możliwości międzywydziałowej współpracy badawczej i komercjalizacji. 

Carrier jest wiodącym globalnym dostawcą bezpiecznych, zrównoważonych i inteligentnych rozwiązań w zakresie sterowania i automatyki budynków oraz łańcucha chłodniczego. Gdański oddział Carrier zarządza laboratorium badawczo-rozwojowym, w którym funkcjonuje Inkubator innowacji pod nazwą „Carrier i3 Labs”, w którym firma procesowo rozwija i testuje autorskie rozwiązania.

- Carrier ma ponad stuletnią tradycję we wdrażaniu nowatorskich rozwiązań. Tworzymy produkty w oparciu o innowacje rozwijane w naszych centrach R&D. W naszym gdańskim oddziale działamy w duchu kultury innowacyjności. Jest to zauważane w całej organizacji i zaowocowało otwarciem w 2022 roku pierwszego korporacyjnego inkubatora właśnie tutaj. Współpraca z Politechniką Gdańską, czyli czołową uczelnią techniczną w regionie, ma dla nas szczególnie istotne znaczenie, dostrzegamy wiele obszarów, które możemy rozwijać z silnym wsparciem kadry badawczej PG  – komentuje Maciej Sobczyk Dyrektor Centrum R&D Carrier w Gdańsku.

Strony porozumienia zawarły umowę 14 marca 2023 r. w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej. Sygnatariuszami dokumentu byli: prof. Janusz Nieznański Prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji Politechniki Gdańskiej oraz Maciej Sobczyk Dyrektor Centrum R&D Carrier i Marcin Ciszewski Senior HR Manager Carrier Polska i EMEA. Umowa została również parafowana przez obecnych na spotkaniu dziekanów trzech wydziałów PG.

Podpisane porozumienie otwiera drogę do współpracy firmy z pracownikami Politechniki Gdańskiej w zakresie prac badawczo-rozwojowych w takich obszarach jak: zrównoważony rozwój, gospodarka cyrkularna, redukcja CO2, czy neutralność emisyjności w kontekście rozwiązań dla budownictwa i rozwiązań przeciwpożarowych rozwijanych przez firmę Carrier.

Przygotowanie porozumienia po stronie Uczelni merytorycznie nadzorowała Agnieszka Kania Brokerka Innowacji z Centrum Transferu Technologii, zaś ze strony Firmy koordynował je Mateusz Mazur Główny inżynier w Carrier F&S.

- W toku rozmów, które odbywały się podczas przygotowań do zawarcia umowy wytypowaliśmy z firmą Carrier interdyscyplinarne obszary współpracy, które otwierają możliwości realizacji prac naukowych przez międzywydziałowe zespoły naukowe z Politechniki Gdańskiej. Zawarta umowa jest szansą nie tylko na pozyskanie nowych, ciekawych projektów B+R, badań zleconych, ale również doktoratów wdrożeniowych do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej działającej na PG. Jeszcze w marcu planowane są pierwsze rozmowy potencjalnych doktorantów z Firmy z promotorami z wydziałów ETI, EiA i WIMiO – wyjaśnia Agnieszka Kania.

Podczas uroczystego podpisania porozumienia przedstawiciele firmy Carrier F&S przeprowadzili dyskusję na temat wskazanych wcześniej obszarów współpracy z przedstawicielami adekwatnych wydziałów. Wydział Elektroniki i Telekomunikacji reprezentował Dziekan prof. dr hab. inż. J. Stefański, Wydział Elektrotechniki i Automatyki reprezentował dr hab. inż. M. Wołoszyn Dziekan WEiA oraz dr hab. inż. M. Olesz prof. PG Prodziekan ds. rozwoju WEiA, zaś Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa reprezentowany był przez dr hab. inż. J. Kropiwnickiego prof. PG Prodziekana ds. rozwoju WIMiO. W dyskusji również uczestniczył Damian Kuźniewski Dyrektor Centrum Transferu Technologii PG.

280 wyświetleń